آگهی استخدام

چطور کار پیدا کنیم ؟

من تقریبا از سن ۹ سالگی کار میکردم. توی دوران بچگی، پدر بزرگم هنوز زنده و سرحال بود و فصل تابستون، اوج کاری بود که انجام میداد، یعنی کشاورزی. توی…
چطور کار پیدا کنیم
فهرست